Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Handel med utländsk valuta på margin ger en hög risknivå, och kanske inte är lämplig för alla investerare. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit.

Beslut om att köpa, sälja, inneha eller handla värdepapper och andra investeringar innebär risk och görs bäst på grundval av råd från kvalificerade finansiärer. Varje handel med värdepapper eller andra investeringar innebär risk för väsentliga förluster. Utövandet av Day Trading innebär särskilt höga risker och kan leda till att du förlorar stora summor pengar. Innan du genomför något handelsprogram, bör du kontakta en kvalificerad finansiell professionell. Tänk noga på om sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av ditt ekonomiska tillstånd och förmåga att bära finansiella risker.

No information or opinion contained on this site should be taken as a solicitation or offer to buy or sell any currency, equity or other financial instruments or services. Opinions expressed at iBtcoinbrokerreview.com. are those of the individual authors and do not necessarily represent the opinion of Bitcoinbrokerreview.com. or its management.
Bitcoinbrokerreview.com.. has not verified the accuracy or basis-in-fact of any claim or statement made by any independent author. Bitcoinbrokerreview.com.. will not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on information contained on this site. Past performance is no indication or guarantee of future performance.

Den här webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som inte underhålls av https://bitcoinbrokerreview.com. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet och information. Tredjepartswebbplatser är inte under https: //bitcoinbrokerreview.com: s kontroll och vi är inte ansvariga för innehållet eller noggrannheten hos dessa webbplatser eller de produkter eller tjänster som erbjuds på eller via dessa webbplatser. Införandet av en länk på denna webbplats innebär inte att Bitcoinbrokerreview.com godkänner tredjepartswebbplatsen.

https://bitcoinbrokerreview.com är i fall kompenserade av mäklare hänvisningar till deras tjänst från denna webbplats webbplats.